Pavakkai Varuval – Crispy Bitter Gourd Stir Fry

Pavakkai Varuval

Dondakaya Vepudu Recipe – Ivy Gourd Peanut Stir Fry – Andhra style Ivy gourd fry

Vazhai Thandu Poriyal – Banana Stem Poriyal – Plantain Stem Stir fry

Vazhai Thandu Poriyal

VAZHAIPOO PORIYAL RECIPE – BANANA FLOWER STIR-FRY

Kovakkai Fry Recipe – Tindora Stir Fry

Cluster Beans Poriyal