Long Beans Poriyal – Karamani Poriyal – Payathangai Poriyal – Yard Long Beans Stir fry –